INSTING ktg
 

Naše návrhy sú šité na mieru požiadavkám investora. Je len na ňom, aby zvážil naše usmernenia a doporučenia ohľadom dispozície miestností, orientácie budovy k svetovým stranám a prístupovým komunikáciám. Podľa druhu stavby a povahy podložia prispôsobíme zakladanie stavby. Podľa Vašej predstavy zohľadníme tvar budovy, sklon a členitosť strechy či použité stavebné materiály.

  • Našou povinnosťou je, aby vami vysnívaný dom spĺňal všetky normatívne požiadavky.
  • Našim zámerom je, aby Vás jeho architektonické stvárnenie a riešenie detailov napĺňalo pocitom spokojnosti.
V portfóliu máme budovy z klasických murovacích systémov ( Ytong, Porfix, Porotherm, ...), ako aj drevostavby. Nebránime sa ani inovatívnym trendom ( Heluz, Quad-lock, ...).

Mnohí z Vás si našli svoj dom snov v niektorom z katalógov. Iní len nemajú čas počkať na vyhotovenie projektu na mieru alebo im je ľúto zaň zaplatiť viac. Pre Vás vyhotovíme dokumentáciu osadenia stavby s prípojkami na verejné siete plyn, voda, kanál,... Do projektu zahrnieme drobné stavby ako studňa, žumpa, vsakovací objekt,... Zohľadníme požiadavky na identifikáciu hraníc pozemkov múrmi, plotmi,... A navrhneme vonkajšie komunikačné zóny chodníkov a spevnených plôch.

V rámci renovácie a obnovy základnej infraštruktúry obcí sa podieľame na projektovom riešení účelovo vyhotovených projektových dokumentácií pre stavebné povolenie a zabezpečenie financovania stavby rekonštrukcií miestnych komunikácií. Obsahom dokumentácie sú opravy aj nové úseky pridružených a hlavných dopravných priestorov.

dozadudomovnahor
00037150 | webdesign by ibastudio.sk