INSTING ktg
 

Prvou podmienkou dobrého návrhu vykurovacieho systému je dopracovať sa k skutočnej potrebe tepla, ktorá je budovou požadovaná. Základným predpokladom energeticky úspornej budovy je dodržanie minimálne normou stanovených kritérií na:

  • tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií ( maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U, resp. minimálnej hodnoty tepelného odporu R )
  • kritérium výmeny vzduchu ( priemernej výmeny vzduchu v budove )
  • hygienické kritérium ( minimálna teplota vnútorného povrchu konštrukcií a kondenzácie vodných pár )
  • energetické kritérium ( maximálna merná potreba tepla na vykurovanie )
Na základe nášho teplotechnického posudku budete vedieť aké zateplovacie systémy sú pre vašu budovu optimálne a aké hrúbky izolačných materiálov sú nutné na dosiahnutie požadovaných parametrov riešených konštrukcií tak, aby budova ako celok spĺňala dané kritériá. Projektové hodnotenie sa požaduje pri všetkých stavbách na bývanie pri postúpení k stavebnému konaniu. Slúži tiež aj ako východiskový podklad na energetickú certifikáciu.

Výsledná potreba tepla nám udáva požiadavku na ktorú je nutné dimenzovať vykurovací systém v budove. Podľa funkčných požiadaviek a investičného zámeru vyhotovujeme projektovú dokumentáciu konvenčných radiátorových systémov, sálavého podlahového vykurovania, aj ich kombinácií. Teplovzdušného vykurovania s použitím krbu, alebo rekuperačnej jednotky. Bodového sálavého vykurovania s použitím nízkoteplotných sálavých panelov. Alebo len samotné rekonštrukcie kotolní s adaptáciou novej strojovne čerpadlových zostáv a doplnkových zariadení na jestvujúce radiátorové systémy v budovách.

dozadudomovnahor
00037150 | webdesign by ibastudio.sk