INSTING ktg
 

Jedným zo zdrojov energie umožňujúcim špičkový užívateľský komfort a vysokú úroveň regulácie dosahovaných parametrov pri zohľadnení enviromentálnych podmienok ochrany ovzdušia a životného prostredia je plyn. Prevažnej väčšine obyvateľstva je prístupný zemný plyn distribuovaný plynovodmi. Zásobovanie budovy zemným plynom je najjednoduchšie a najefektívnejšie zabezpečenie potreby energie na vykurovanie, ohrev vody a varenie. Pre budovy, ktoré sa nachádzajú v lokalitách, kde plynofikácia nie je, vieme zabezpečiť alternatívny zdroj propán-bután. Osadením vlastného zásobníka s propánom si užívateľ zaistí rovnaký komfort bývania ako prípojkou zemného plynu.

Na obe tieto komodity vieme našiť projektovú dokumentáciu domového plynovodu aj priemyselného plynovodu s osadením plynových varných zariadení, ohrievačov, kotlov, infražiaričov či teplovzdušných agregátov.

Návrhy vonkajších rozvodov riešime z plastu alebo ocele. Vnútorné rozvody zatiaľ iba z ocele.

Okrem plynofikácie rodinných domov, bytových domov, administratívnych budov či výrobných objektov zastrešujeme aj plynofikáciu technologického zariadenia sušičiek obilnín. V komplexnej dodávke je dokumentácia osadenia zásobníka, plynofikácie, protipožiarnej ochrany a protokol o určení vonkajších vplyvov.

dozadudomovnahor
00037150 | webdesign by ibastudio.sk