INSTING ktg
 

Zabezpečenie obydlia vodou je samozrejmosťou už po stáročia. V dnešnej dobe to nie je výnimkou. Jediným rozdielom je dosahovaná úroveň hygieny a komfortu. Našou projektovou dokumentáciou získate jasný prehľad o tom ako vybudovať vodovodnú prípojku, zrealizovať vonkajší a vnútorný domový vodovod aj ako ohriať teplú vodu. Okrem verejnej vodovodnej siete z ktorej sú napájané zariaďovacie predmety v budove si môžete zvoliť aj vlastný zdroj vody, ktorým sú plnené výtokové armatúry v exteriéri. Studňa je základom pre záhradu aj pre stavbu domu.

Pokiaľ vaša budova vyžaduje zabezpečenie vody na hasenie, vyhotovíme Vám dokumentáciu požiarneho vodovodu. Ak nie je možné čerpať ju z verejnej siete, zabezpečíme akumulačnú požiarnu nádrž aj vlastnú tlakovú stanicu.

dozadudomovnahor
00037150 | webdesign by ibastudio.sk