INSTING ktg
 

Likvidácia odpadových vôd je jednou z najdôležitejších podmienok pre zaistenie zdravého bývania. Splaškové odpadové vody z budovy sa štandardne odvádzajú kanalizačnou prípojkou do verejnej siete. Ak takúto možnosť nemáte, musíte sa rozhodnúť medzi dvoma alternatívami. Môžete si vybudovať vlastnú žumpu a pravidelne ju vyvážať oprávnenou organizáciou, alebo si osadíte malú domovú čistiareň.

Dažďová voda je jediný artikel za ktorý nemusíme platiť. Žiaľ, niekedy jej je málo, inokedy zas veľa. Občas dlho zostane na mieste kde nám zavadzia, alebo ako naschvál z miesta kde ju chceme mať rýchlo utečie. Preto riešime likvidáciu odpadových dažďových vôd priesakom alebo kumuláciou. Oba spôsoby sú realizovateľné povrchovo s využitím zelených pásov alebo umelých jazierok, alebo pod povrchovo so vsakovacími alebo akumulačnými objektmi.

Prečistená splašková aj nahromadená dažďová voda ponúka možnosť spätného využitia.

dozadudomovnahor
00037150 | webdesign by ibastudio.sk