INSTING ktg
 

Autorizačné osvedčenie (Slovenská komora stavebných inžinierov)
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Autorizovaný stavebný inžinier, od 21.06.2002

Osvedčenie

Osvedčenia a certifikáty

 • Autorizačné osvedčenie
 • Preukaz odb.spôsobilosti SKSI
 • Osvedčenie SKSI
 • Osvedčenie IBP
 • Osvedčenie KORADO
 • Certifikát HERZ
 • Certifikát VIEGA

 • Osvedčenia a certifikáty firiem GIRCOMINI, LEIBER (11/2003), BUDERUS (10/2003), DANFOS, HEIMEIER (9/2003)...

  dozadudomovnahor
  00037150 | webdesign by ibastudio.sk